Spørgsmål om Froggy og miljøet

Hvad er overfladeaktive stoffer og hvilken rolle spiller de i produkterne?
Hvilken betydning har biologisk nedbrydelighed for miljøet?
Hvorfor indeholder Froggy produkterne naturlige virkemidler?
Hvad skal jeg gøre med emballagen efter brug?
Hvordan tager jeg bedst hensyn til miljøet?
Hvordan opbevares Froggy produkterne bedst muligt?

Hvad er overfladeaktive stoffer og hvilken rolle spiller de i produkterne?

Overfladeaktive stoffer (også kaldet tensider) er en væsentlig bestanddel af alle rengørings- og vaskemidler. Stofferne bryder vandets overfladespænding og gør det muligt at opløse fedt og snavs i vandet og dermed vaske snavset væk. Overfladeaktive stoffer fremstilles af råvarer baseret på enten råolie, dyr eller planter. Froggy produkterne indeholder overfladeaktive stoffer baseret på planter - en ressource der fornys relativt hurtigt og dermed er et miljømæssigt bæredygtigt valg.

» Til toppen

 
Hvilken betydning har biologisk nedbrydelighed for miljøet?

De overfladeaktive stoffer i rengøringsmidler nedbrydes over tid til vand, ilt og kuldioxid. Af hensyn til miljøet er det vigtigt, at denne proces går hurtigst muligt, således at den skadelige virkning mindskes. Der findes forskellige internationalt godkendte testmetoder til bestemmelse af biologisk nedbrydelighed, og alle Froggy produkterne testes grundigt efter disse metoder. De overfladeaktive stoffer i alle Froggy produkter er som minimum 98% biologisk nedbrudt indenfor en periode på 28 dage, der er en fastlagt testperiode. Mange Froggy produkter nedbrydes dog endnu hurtigere.

» Til toppen

 
Hvorfor indeholder Froggy produkterne naturlige virkemidler?

Froggys målsætning er, at alle produkter skal være både effektive og miljøvenlige, og de naturlige virkemidler bruges til at supplere de overfladeaktive stoffer og dermed optimere effektiviteten. De naturlige virkemidler såsom citron, eddike og soda vælges med henblik på at opnå en bestemt effekt i produktet, f.eks. kalkopløsning eller fedtopløsning. Desuden har nogen af de naturlige virkemidler såsom Aloe Vera en plejende effekt for huden.

» Til toppen

 
Hvad skal jeg gøre med emballagen efter brug?

Når Froggy flasken er tom, kan den evt. vaskes af og genbruges til andre formål i hjemmet, eller den kan bortskaffes via den almindelige renovation. Ved forbrænding omdannes Froggy emballagen til vand og kuldioxid.

» Til toppen

 
Hvordan tager jeg bedst hensyn til miljøet?

Det er vigtigt at følge anvisningerne på produktet og dosere korrekt, idet overdosering belaster miljøet unødvendigt. Den anbefalede dosering bygger på grundige tests og er fastsat med henblik på at få et tilfredsstillende resultat. Desuden er det en god idé at lade produkterne virke et stykke tid, evt. natten over, hvis man skal rengøre særligt snavsede flader. Undgå at vaske op under rindende vand, men brug i stedet en opvaskebalje.

» Til toppen

 
Hvordan opbevares Froggy produkterne bedst muligt?

Det anbefales, at rengøringsmidler altid opbevares utilgængeligt for børn og adskilt fra levnedsmidler. Der er ingen særlige krav til temperatur og lign..

» Til toppen

 
   
 
     
 
 

 

 
 
 

Conaxess Trade Denmark A/S - Transformervej 16 - 2730 Herlev - E-mail: info.dk@conaxesstrade.com